Widget liên kết bạn bè có đơn giản có Favicon cho blogspot

Widget liên kết bạn bè có đơn giản có Favicon cho blogspot

  Cũng lâu rồi chưa làm mấy cái Tips Blog này kia, bởi vì thủ thuật Blog giờ nó khan hiếm quá, mình nghĩ là tình hình chung! Nhưng thôi kệ có cái nào chơi tạm cái đó vậy hả :v
  Thì cái Widget liên kết bạn bè này mình xin về từ Blog của Dân 47 để xài cho template trước kia. Nay share lại cho bạn nào cần sử dụng đối với template của mình.
  Widget liên kết bạn bè có đơn giản có Favicon cho blogspot
  Các bạn dán tất cả code sau bỏ vào Widget nơi mà mình muốn hiển thị nha! cái này cũng đơn giản ko có gì khó đúng ko nào!
  <div class='widget-content'>
  <style>
  #banbe-ntt::-webkit-scrollbar{width:5px}
  #banbe-ntt::-webkit-scrollbar-thumb{background:#484848;border-radius:100px}
  #banbe-ntt::-webkit-scrollbar-thumb:active{background:#777}
  #banbe-ntt{padding:0;margin:0;list-style:none;max-height:295px;overflow:auto;}
  .banbe-ntt{margin:0;padding:0}
  .banbe-ntt li{margin:0;padding:0;line-height:normal;display:block;float:left;text-align:left;width:50%}
  .banbe-ntt a{text-overflow: ellipsis; overflow: hidden; white-space: nowrap; display: block; margin: 0 5px 5px 0; padding: 8px 15px; font: 400 17px Roboto!important; -webkit-transition: .3s; letter-spacing: -.35px; border-radius: 0; -moz-transition: .3s; -o-transition: .3s; color: #777!important; border: 1px solid #484848;}
  .banbe-ntt a:hover{color:#3b5998!important;border-left: 5px solid #0d9ed7}
  </style>
  <div id="banbe-ntt">
  <div class="banbe-ntt">
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  <li><a href="http://www.niemstyle.com/" rel="nofollow" target="_blank" title="Niệm Style Blog"><img src="http://www.niemstyle.com//favicon.ico" />
  Đặt liên kết</a></li>
  </div></div>
  <div style="text-align:center;border:1px solid #222;background:#FFFFFF;border-left:5px solid #fffborder-right:5px solid #fff;margin-top:5px;padding:7px">
  Nhấn vào liên kết để ủng hộ họ nhé!</div>
  </div>
  Chúc các bạn thành công!
  Nội dung chính