Tạo hiệu ứng di chuyển nền chữ theo trỏ chuột đẹp mắt