Cách làm khung chứa code cho blogger

Cách làm khung chứa code cho blogger

Hướng dẫn cách làm khung chứa code cho blogger đơn giản bằng css

  Đọc tiêu đề bài viết thì bạn đã biết rõ thủ thuật này là gì rồi. mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo khung chứa code cho blogger/blogspot bằng CSS.

  Cách làm khung chứa code cho blogger

  Thực hiện

  Bước 1: Đăng nhập vào trang quản lý Blogger
  Bước 2: Chèn đoạn code dưới đây vào trên thẻ ]]></b:skin> trong template
  .post blockquote{
  margin:10px 0!important;
  border:2px solid #58257b!important;
  overflow: auto !important;
  text-align: left !important;
  max-height: 250px !important;
  background: #ddd!important;
  background-repeat: no-repeat !important;
  padding: 15px 20px 15px 35px !important;
  color: #555 !important;
  user-select:all
  }
  Bước 3: Lưu template

  Cách sử dụng

  Bước 1: Tô đen đoạn code cần cho vào khung
  Bước 2: Chọn biểu tượng trích dẫn trong giao diện viết bài của blogger.

  Cách làm khung chứa code cho blogger

  Bước 3: Xuất bản! Chúc các bạn thành công nhé!

  Source Code: Blog Thủ Thuật Công Nghệ
  Nội dung chính