Bộ thẻ meta SEO kết hợp tăng tốc đầy đủ cho Blogger mới nhất

Bộ thẻ meta SEO kết hợp tăng tốc đầy đủ cho Blogger mới nhất

Bộ thẻ meta SEO kết hợp tăng tốc đầy đủ nhất cho Blogger mới nhất 2019

  Xin chào mọi người! Hôm nay mình share bộ thẻ Meta SEO kết hợp tăng tốc Blog cho các bạn!
  Bộ thẻ này khá tiện và đầy đủ nhất 2019. Mong rằng sẽ giúp ích được cho các bạn!

  Bộ thẻ meta SEO kết hợp tăng tốc đầy đủ cho Blogger mới nhất

  Các bạn chỉ cần coppy bộ thẻ phía dưới dán vào trong thẻ <head>...</head>

  <!-- [ Meta Tag SEO ] -->
  <meta content='sat, 02 jun 2020 00:00:00 GMT' http-equiv='expires'/>
  <meta charset='utf-8'/>
  <meta content='width=device-width, initial-scale=1' name='viewport'/>
  <meta content='blogger' name='generator'/>
  <meta content='text/html; charset=UTF-8' http-equiv='Content-Type'/>
  <link href='http://www.blogger.com/openid-server.g' rel='openid.server'/>
  <link href='http://niemstyle.blogspot.com/' rel='openid.delegate'/>
  <link href='http://niemstyle.blogspot.com/' rel='canonical'/>
  <!-- DNS Prefetch -->
  <link href='//1.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//2.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//3.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//4.bp.blogspot.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//www.blogger.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//maxcdn.bootstrapcdn.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//fonts.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//use.fontawesome.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//ajax.googleapis.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//resources.blogblog.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//www.facebook.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//plus.google.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//www.youtube.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//feedburner.google.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//www.pinterest.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//www.linkedin.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//feeds.feedburner.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//github.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//player.vimeo.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//platform.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//apis.google.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//connect.facebook.net' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//cdnjs.cloudflare.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//www.google-analytics.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//pagead2.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//googleads.g.doubleclick.net' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//www.gstatic.com' rel='preconnect'/>
  <link href='//www.googletagservices.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//static.xx.fbcdn.net' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//tpc.googlesyndication.com' rel='dns-prefetch'/>
  <link href='//syndication.twitter.com' rel='dns-prefetch'/>
  <!-- Chrome, Firefox OS, Opera and Vivaldi -->
  <meta content='#006e78' name='theme-color'/>
  <!-- Windows Phone -->
  <meta content='#006e78' name='msapplication-navbutton-color'/>
  <!-- iOS Safari -->
  <meta content='black' name='apple-mobile-web-app-status-bar-style'/>
  <!-- SEO PAGE-->
  <meta content='blogger' name='generator'/>
  <meta content='index,follow' name='Googlebot'/>
  <meta content='index,follow,noodp' name='robots'/>
  <meta content='noodp' name='robots'/>
  <link href='/favicon.ico' rel='icon' type='image/x-icon'/>
  <meta content='Copyright @ Ni?m Style Blog.' name='copyright'/>
  <!--Title and description -->
  <title>Ni?m Style Blog</title>
  <meta content='Ni?m Style Blog - Chia S? Ki?n Th?c Th? Thu?t v? Công Ngh?, Máy Tính, Facebook, Blogspot, Template Blogger,... - niemstyle.blogspot.com' name='description'/>
  <script type='application/ld+json'>{ "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://www.bacsiwindows.com/", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "http://www.bacsiwindows.com/?q={search_term}", "query-input": "required name=search_term" } }</script>
  <meta content='niemstyle bog, Ni?m Style Blog,Blog th? thu?t công ngh?,Chia s? ki?n th?c th? thu?t,Th? thu?t máy tính,th? thu?t facebook,th? thu?t youtube,th? thu?t blogger,th? thu?t blogspot,th? thu?t internet, th? thu?t ki?m ti?n,?nh bìa facebook,bacsiwindows,template blogger, template blogspot, thi?t k? website, thi?t k? blogger, thi?t k? blogspot, th? thu?t blog, th? thu?t hay, th? thu?t máy tính, th? thu?t internet, ph?n m?m, youtube, facebook, internet' name='keywords'/>
  <link href='https://niemstyle.blogspot.com/feeds/posts/default' rel='alternate' title='Ni?m Style Blog - Atom' type='application/atom+xml'/>
  <link href='https://niemstyle.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=rss' rel='alternate' title='Ni?m Style Blog - RSS' type='application/rss+xml'/>
  <link href='http://www.blogger.com/feeds/2231081798976481617/posts/default' rel='alternate' title='Ni?m Style Blog - Atom' type='application/atom+xml'/>
  <!-- [ Social Media Meta Tag ] -->
  <meta content='Ni?m Style Blog' property='og:site_name'/>
  <meta content='Ni?m Style Blog - Chia S? Ki?n Th?c Th? Thu?t v? Công Ngh?, Máy Tính, Facebook, Blogspot, Template Blogger,... - niemstyle.blogspot.com' name='description'/>
  <meta content='Ni?m Style Blog' property='og:title'/>
  <meta content='website' property='og:type'/>
  <meta content='Ni?m Style Blog - Chia S? Ki?n Th?c Th? Thu?t v? Công Ngh?, Máy Tính, Facebook, Blogspot, Template Blogger,... - niemstyle.blogspot.com' property='og:description'/>
  <meta content='https://3.bp.blogspot.com/-t1pCs4cCiQI/WX2UTZdr2HI/AAAAAAAABrA/uwJW5if7eHgPW8VeNdWm4rQtSDWo_-q0wCLcBGAs/s400/niem.jpg' property='og:image'/>
  <!-- FACEBOOK META -->
  <meta content='https://www.facebook.com/niemstyle.td' property='article:author'/>
  <meta content='https://www.facebook.com/niemstyle.td' property='article:publisher'/>
  <meta content='100009727774412' property='fb:app_id'/>
  <meta content='niemstyle.td' property='fb:admins'/>
  <meta content='vi_VN' property='og:locale'/>
  <meta content='vi-VN' property='og:locale:alternate'/>
  <!-- TWITTER META -->
  <meta content='summary' name='twitter:card'/>
  <meta content='Ni?m Style Blog' name='twitter:title'/>
  <meta content='NiemStyle.TD' name='twitter:site'/>
  <meta content='NiemStyle.TD' name='twitter:creator'/>
  <!--Save Cache-->
  <include expiration='7d' path='*.css'></include>
  <include expiration='7d' path='*.js'></include>
  <include expiration='3d' path='*.gif'></include>
  <include expiration='3d' path='*.jpeg'></include>
  <include expiration='3d' path='*.jpg'></include>
  <include expiration='3d' path='*.png'></include>

  Lưu lại và tận hưởng kết quả.
  Nội dung chính