Chia sẻ bộ tài nguyên lập trình, thiết kế đồ họa của FPT Books

Chia sẻ bộ tài nguyên lập trình, thiết kế đồ họa của FPT Books

FPT Books là bộ tài liệu lập trình đa nền tảng, đặc biệt là game. Không chỉ về lập trình, code mà nó còn bao gồm cả tài liệu về thiết kế đồ họa, Photoshop.

  FPT Books là bộ tài liệu lập trình đa nền tảng, đặc biệt là game. Không chỉ về lập trình, code mà nó còn bao gồm cả tài liệu về thiết kế đồ họa, Photoshop. Chỉ cần chịu khó tìm tòi nghiên cứu thì các bạn đã có thể tự tạo cho mình một trò chơi theo cách lập trình của bạn cùng với những skin đồ họa chính bạn thiết kế. Quá tuyệt vời phải không nào!
  Chia sẻ bộ tài nguyên lập trình, thiết kế đồ họa của FPT Books

  Bộ tài nguyên FPT Books này gồm những gì?

  • PHP & MySQL
  • Lập trình game với Unity
  • HTML5 & CSS3
  • Adobe Premiere
  • Adobe Photoshop CS6
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Flash CS4
  • Adobe dreamweaver CS6

  Download  (Free)

  Đó là các chủ đề mà bộ tài liệu này có, mỗi phần là một file .rar nén các file sách và các nguyên liệu để các bạn học.
  Nội dung chính