Hướng dẫn thêm tiện ích Twitter responsive vào website

Hướng dẫn thêm tiện ích Twitter responsive vào website

Hướng dẫn thêm tiện ích Twitter responsive vào website đơn giản

  Như chúng ta thấy, dạo gần đây cộng đồng website đang rất hót với tiện ích chèn Fanpage Facebook vào trang website bao gồm cả bài viết được hiển thị. Nhưng nếu bạn là người thích trang mạng xã hội khác Facebook, thì Twitter là lựa chọn không thể thiếu cho bạn. Chính vì thế hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn làm tương tự như chèn Fanpage vào Website của bạn, bằng Twitter.

  Hướng dẫn thêm tiện ích Twitter responsive vào website

  Các Bước Thực Hiện
  Bước 1: Vào Bố Cục Hoặc Tạo Trang Mới:
  Bước 2: Thêm Đoạn Code Phía Dưới Vào Trong Widget. Lưu ý: Đối với tạo trang mới, thì các bạn chèn trong tab HTML.
  <a class="twitter-timeline" data-width="504" data-height="704" data-theme="light" data-link-color="#FAB81E" href="https://twitter.com/idtwitter?ref_src=twsrc%5Etfw">Đợi 2-5 Giây Để Load</a> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script]></script>
  (Edit lại idtwitter thành id twitter của bạn)
  Bước 3: Lưu Lại Và Hưởng Thụ Nhé.
  Nội dung chính