Ngăn chặn F12 cho blogger bằng Javascript

Ngăn chặn F12 cho blogger bằng Javascript

Ngăn chặn F12 cho blogger bằng Javascript

  Thủ thuật này đã có người viết nhưng khi ấn F8 thì vẫn tiếp tục công việc được, nhưng với đoạn JS bên dưới thì sẽ xuất hiện mãi cho đến khi bạn gãy cmn tay thì thôi (thực ra có gãy tay thì nó vẫn xuất hiện thông báo chặn =)))


  Ngăn chặn F12 cho blogger bằng Javascript
  Ngăn chặn F12 cho blogger bằng Javascript

  Các Bước Thực hiện

  Bước 1: Chèn đoạn JS bên dưới vào trên </head>
  &lt;script&gt;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=String;if(!&#39;&#39;.replace(/^/,String)){while(c--)r[c]=k[c]||c;k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return&#39;\\w+&#39;};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(&#39;\\b&#39;+e(c)+&#39;\\b&#39;,&#39;g&#39;),k[c]);return p}(&#39;0(2(){3},1);&#39;,4,4,&#39;setInterval||function|debugger&#39;.split(&#39;|&#39;),0,{}))&lt;/script&gt;
  Bước 2: Lưu template lại.
  Chúc các bạn thành công! Bài viết thuộc về Starcuongit.com
  Nội dung chính