Tạo form đăng ký nhận tin đơn giản siêu nhẹ cho Blogspot

Tạo form đăng ký nhận tin đơn giản siêu nhẹ cho Blogspot

Tạo form đăng ký nhận tin đơn giản siêu nhẹ cho Blogspot

  Nút đăng ký nhận tin hầu như mọi website nền tảng blogger điều không thể thiếu đối với một chủ site, nó giúp mọi người dễ dàng nhận được bài viết mới nhất từ bạn thông qua email của họ, hôm nay 123share cũng xin chia sẻ đến các bạn cách tạo một form đăng ký nhận tin mới qua blog đơn giản trong vài bước.

  Tạo form đăng ký nhận tin đơn giản siêu nhẹ cho Blogspot
  Hướng dẫn
  Đăng nhập vào Blogger >> Copy đoạn code sau đặt nơi muốn đặt là được.

  <div class='widget FollowByEmail' data-version='2' id='FollowByEmail1'><div class='widget-content'><b><center>- Đăng ký theo dõi -</center></b><div class='follow-by-email-inner'><form action='https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify' method='post' onsubmit='window.open("https://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=123sharevn", "popupwindow", "scrollbars=yes,width=450,height=450"); return true' target='popupwindow'><input autocomplete='off' class='follow-by-email-address' name='email' placeholder='Nhập địa chỉ Email' type='email'/><input class='follow-by-email-submit' type='submit' value='Submit'/><input name='uri' type='hidden' value='123sharevn'/><input name='loc' type='hidden' value='vi_VN'/></form></div></div></div>

  Lưu ý: Các bạn thay chỗ mình tô màu đỏ thành tên feedburner của bạn là được.
  Nội dung chính