Tất cả các links trên website đều có "sức mạnh" như nhau

Tất cả các links trên website đều có "sức mạnh" như nhau

Tất cả các links trên website đều có sức mạnh như nhau

  Đầu tiên và quan trọng nhất của một blog đó là phân bổ dòng chảy sức mạnh (link juice) của các link trên một trang blog.
  Tất cả các liên kết từ một trang nhất định sẽ mang cùng một sức mạnh bất kể chúng được đặt tại vị trí nào trong bài viết.

  123share.vn | SEO links blogspot/website

  Hãy chú ý vào sự khác biệt giữa các link đặt ở cuối trang (footer) và các link trong phần nội dung chính (body).
  Khi so sánh hai loại liên kết này, chúng ta có thể thấy rằng vị trí đặt link thật sự cũng rất quan trọng.
  Google đã góp phần chỉ ra nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh của liên kết như:
  • Kích thước font chữ của anchor text được liên kết với các links
  • Vị trí của liên kết (ví dụ như tại các vị trí trong HTML list, running text, phía trên hoặc dưới màn hình đầu tiên được xem trên màn hình trình duyệt 800 × 600)
  • Vị trí của link (nếu link này nằm trong list danh sách)
  • Màu phông chữ và / hoặc thuộc tính của liên kết (ví dụ như: in nghiêng, xám, màu chữ trùng với màu nền, v.v.)
  • Dạng thức của liên kết (ví dụ: liên kết hình ảnh)
  • Ngữ cảnh (context) của các từ đứng trước và sau liên kết
  • Các yếu tố khác liên quan
  Trong số đó, yếu tố xếp hạng được gây tranh cãi nhiều nhất chính là vị trí link.
  Liệu một link đặt vị trí cao hơn trong content có mang sức ảnh hưởng/sức mạnh lớn hơn?
  Theo Bill Slawski, Rand Fishkin và nhiều chuyên gia SEO khác, những links này có thể mang lại sức mạnh đáng kể cho các trang mà chúng liên kết.

  Niemstyle | SEO link blogspot

  Bạn phải nhớ rằng có rất nhiều tín hiệu rất quan trọng ảnh hưởng đến xếp hạng của trang blog.
  Nếu một links nằm trên một trang liên quan và trong một anchor text cùng chủ đề thì chắc chắn giá trị của nó sẽ cao hơn so với việc được đặt trong mã code HTML.
  Trong trường hợp bạn có 2 links và tất cả các yếu tố khác đều như nhau, thì vị trí link cao hơn trong bài viết sẽ mang đến nhiều sức mạnh hơn.
  Tóm lại, tôi muốn khẳng định chắc chắn lần nữa với bạn rằng:
  Các links trên cùng 1 trang có thể mang những giá trị xếp hạng khác nhau.

  Bài viết được tham khảo từ Moz
  Nội dung chính