Tính năng hẹn hò 18+ đang được thử nghiệm ngay trong ứng dụng Facebook

Tính năng hẹn hò 18+ đang được thử nghiệm ngay trong ứng dụng Facebook

Tính năng hẹn hò 18+ đang được thử nghiệm ngay trong ứng dụng Facebook

    Vào tháng 5 vừa qua, Facebook thử nghiệm tính năng hẹn hò mới mà nhiều người nghĩ rằng sẽ phát hành dưới dạng ứng dụng riêng biệt. Tuy nhiên, họ sẽ tích hợp thẳng luôn vào ứng dụng Facebook.

    Tính năng hẹn hò 18+ đang được thử nghiệm ngay trong ứng dụng Facebook

    TechCrunh đã trao đổi với Facebook và được biết tính năng Dating đang được thử nghiệm nội bộ. Facebook Dating sẽ cho phép người dùng thấy được những người khác cũng đang sử dụng tính năng này. Khi bật lên, Dating sẽ không hiển thị trên News Feed cho mọi người cùng thấy mà chỉ những ai cũng đang dùng Dating mới thấy được, có nghĩa là nó hoạt động như một vùng riêng biệt trên Facebook.

    Nếu bạn tìm thấy một người phù hợp và người đó đồng ý thì sẽ tiếp tục chat với người đó bằng Messenger hoặc WhatsApp. Tuy nhiên, Facebook sẽ giới hạn số người để tránh tình trang spam, đồng thời, nếu bạn block ai đó trong Dating thì cũng sẽ block luôn người đó trên Facebook. Chưa rõ thời điểm Facebook sẽ phát hành chính thức Dating, nhưng tính năng này chỉ dành cho người dùng trên 18 tuổi và bước đầu chỉ có ở thị trường Mỹ.
    Nội dung chính